Vánoční koncert žákovských souborů (15. prosince 2016)

Tento koncert byl poprvé pořádán v prostorách Střední školy dopravní ve Vítkovicích. Představily se čtyři cimbálové muziky (p.uč. J. Machač), hudební skupina "Nevym"(p.uč. J. Dokoupil), pěvecký sbor (p.uč. H. Kunová), kytarový soubor (p.uč. D. Kantorová), soubor zobcových fléten (p.uč. T. Týnová) a hosté z Internationale school. Video z vystoupení bude umístěno v nejbližších dnech na you tube, odkaz na fotografie je přiložen zde:
 

Vánoční koncert žákovských souborů (16. prosince 2015)

Na letošním Vánočním koncertu souborů v KD Akord v Zábřehu se představily všechny  aktivní školní soubory. Páteř koncertu tvořily (jako obvykle) čtyři cimbálové muziky (připravil p. uč. Jiří Machač). Dále pak vystoupila skupina Nevym (p. uč. Jiří Dokoupil), Komorní pěvecký sbor (p. uč. Hana Kunová) a kytarový soubor (p. uč. dagmar Kantorová). Na samotný závěr zazněly koledy, kde se představily děti z hudebních dílen (p. uč. Pavla Kubenková, Kateřina Havránková, Hana Kunová,Tereza Týnová).

Pro neschopnost pana zvukaře uspokojivě nazvučit soubor sedmi elektrických houslí "Alambre caliente" tento soubor nevystoupil, což je velká škoda. Vystoupení by se mělo realizovat na jarním koncertě souborů.

Úroveň všech vystoupení byla vysoká, nadstandartní u cimbálové muziky "Skřípci".

Koncertem provázela p. uč. Iva Kubíková

Ředitelství školy děkuje všem zaměstnancům školy za kvalitní práci, zejména však učitelům, kteří jednotlivé soubory připravili.

 

Koncert je umístěn na You tube pod heslem: ZUŠ Leoše Janáčka Ostrava Vítkovice.


Vánoční koncert žákovských souborů (17. prosince 2014)

V tomto roce se náš koncert žákovských souborů uskutečnil v kapacitně větším sále KD Akord v Zábřehu. Naše strategie se ukázala jako správná, asi 450 diváků sál téměř zaplnilo. Na úvod koncertu promluvil k posluchačům ředitel školy Mgr. Jaromír Návrat, který se ujal své funkce v červenci 2014.

V úvodní části programu vystoupila se svým pásmem hudební skupina "Nevym". Pod vedením p.uč. Jiřího Dokoupila předvedla ucelený výkon s vkusně vybranými písněmi.

Posluchačsky zaujal kytarový soubor p.uč. Dagmar Kantorové. Dobře nazvučené vystoupení nechalo vyniknout melodičnosti zvolených skladeb.

Taneční sdružení "Saxík" byl poznamenán nemocností v souboru, což se bohužel na pódiu potvrdilo.

Pěvecký sbor p.uč. Hany Kunové předvedl pásmo vánočních koled. Kvalitně nastudované a režijně nápaditě zpracované.

Posluchačsky vděčné bylo rovněž vystoupení dechového souboru "Dubiňan", který vede p.uč. Zdeněk Seibert. V poměrně obtížných skladbách projevili rytmickou ukázněnost a přísnější kritéria snesla rovněž intonace.

Samostatnou kapitolou zde byly čtyři cimbálové muziky, jejichž vystoupení bylo zároveň školním kolem soutěže ZUŠ. Cimbálovky "Fidlíci, Šmidlíci, Kordulka a Skřipci" předvedly skvělý výkon, oprávňující k předpokládanému úspěchu v soutěžním kole okresním. Cimbálové muziky vede p.uč. Jiří Machač.

Na samotný závěr koncertu se prezentovaly děti z hudebních dílen, které zazpívaly směs známých vánočních koled a Ódu na radost.

Na klavír doprovázela p.uč Lucie Dittrichová, koncert moderovala skvělým způsobem p.uč Iva Kubíková.

Děkujeme všem učitelům za přípravu jednotlivých čísel a žákům za snahu o jejich co nejlepší provedení.

zuskavitkovice.rajce.idnes.cz/Soubory_prosinec2014

zuskavitkovice.rajce.idnes.cz/soubory1prosinec2014

 


Vánoční koncert žákovských souborů 2013

Tento koncert se uskutečnil 19. 12. 2013 v KD K-Trio v Hrabůvce. Ve zcela zaplněném sále se divákům a posluchačům postupně představily tři cimbálové muziky (p. uč. Jiří Machač), kytarová skupina Nevym (p. uč. Jiří Dokoupil), dechový soubor Dubiňan (p. uč. Zdeněk Seibert), dechový soubor saxofonů (p. uč. Dušan Hyvnar), soubor Melodie (p. uč. Jarmila Chlebová). Na závěr vystoupily v iprovizovaném pěveckém sboru děti z hudebních nauk v jevištní dramaturgii p. uč. Jiřího Machače. Koncertem provázela p. uč. Iva Kubíková.

 Děkujeme všem, kteří se na vystoupení dětí podíleli, tedy i učitelům hudebních nauk. Přispěli tak ke zviditelnění naší náročné práce.

Záznam na DVD je k dispozici na ředitelství školy.


Vánoční koncert žákovských souborů 2012

Jako každý rok v předvánočním adventním období se uskutečnil 12. 12. na obvyklém místě v zábřežském KD Akord koncert souborů žáků.

Děti si s chutí zahrály a předvedly to, co se od září naučily. O jejich píli nebylo pochyb, páni učitelé mohli být spokojení. Posluchačům se představil kytarový soubor "Nevym", dechový soubor "Dubiňan", komorní soubor "Melodie", kytarový soubor, kvartet zobcových fléten, dechový soubor "Swing band" a tři cimbálové muziky. Jmenovitě "Šmidlíci", "Kordulka", a "Skřipci".

DVD se záznamem je k dispozici na ředitelství školy. Fotky, které jsou k dispozici,nedopadly kvůli nedostatečnému osvětlení nejlépe.


zuskavitkovice.rajce.idnes.cz/koncert_souboru_prosinec_2012


Vánoční koncert žákovských souborů 2011

Dne 13. prosince (tedy den po učitelském koncertu) proběhl v Zábřežském DK Akord koncert žákovských souborů. Co se souborů týče,  nebyl tentokrát jeho program nijak pestrý. Citelně chyběl sbor a kytarový soubor. Nicméně, koncert byl vydařený a předvedený výkon dětí a dospívající mládeže úctyhodný. Na úvod vystoupil dechový soubor "DUBIŇAN". Předvedl tři vkusně zaranžované skladbičky, který se posluchačům v ne zcela zaplněném sále líbily. Program připravil a řídil p. uč. Zdeněk Seibert.

Nejmenší cimbálová muzika "FIDLÍCI" předvedla pásmo lidových písní z Valašska. Je obdivuhodné, že tak malé děti hrají v obsazení s cimbálem i basou! Pro tuto věkovou kategorii je běžnější muzika hudecká. Písně nebyly až tam jednoduché, přesto byl výkon dětí více než slibný. Program připravil (stejně jako u všech dalších cimbál. muzik) p. uč. Jiří Machač.

Komorní soubor "MELODIE", řízený p. uč. Jarmilou Chlebovou, zahrál tři nápadité skladby. Nástrojové obsazení souboru (housle violoncello, kytary, bicí a dechové nástroje působilo příjemně a dobře se poslouchalo.

Další cimbálová muzika "KORDULKA" měla připravené pásmo písní z východního Slovenska. Předvedla skvělý výkon. Před blížícími se soutežemi je to velmi potěšující.

Kytarová skupina "NEVYM" nabídla ze svého repertoáru tři poměrně náročné skladby, zahrané pregnantně technicky a dobře odzpívané. Na velmi dobrém výkonu nic neubral ani lapsus v nazvučení sólových houslí. Jak vidno, i technika profesionálních zvukařů může selhat. Nebo že by lidský faktor?

No a závěr celého konceru patřil jako obykle famózním Skřipkům. S pásmem Ave Roma posluchače doslova elektrizovali. Brilantní technika aktérů tohoto vystoupení a strhující ráz celého pásma byl odměněn aplausem. Přejeme hodně úspěchů do další práce.

http://zuskavitkovice.rajce.idnes.cz/FOTO_KONCERT_SOUBORU


Vánoční koncert žákovských souborů 2010

Jen den po koncertu učitelském proběhl 14. 12. 2010 v DK Akord koncert žákovských soborů. A opravdu se vydařil.

Nejprve se představil komorní soubor "Melodie" p. uč. J. Chlebové, který má vzrůstající úroveň.

Dechový soubor p. uč. Z. Seiberta příjemně pohladil smysly posluchačů svým barevným aranžmá. Pozoun, bicí souprava, xylofon, příčné flétny..... Rytmicky obtížné písně byly zahrány s chutí a relativně čistě.

Cimbálové muziky i přes velké personální problémy jako vždy zazářily. Pan uč. J. Machač coby mistr improvizace vše pružně zvládl a spojením dvou neúplných muzik zachránil situaci. Vystoupení "Šmidlíků" působilo vyzrále a divákům se líbilo.

Kytarová skupina "Nevym" předvedla rovněž solidní výkon a nelze jí nic vytknout. Díky lépe nastaveným mikrofónům než tomu bylo na minulém koncertě vynikl hezký zpěv i precizní hra hráče na bicí soupravu. Stejně jako housle, suplující sólovou kytaru. Program připravil p. uč. J. Dokoupil.

Vrchol programu (jako obvykle) znamenala muzika "Skřípci", která diváky ohromila temperamentním a technicky velmi obtížným programem Budapest live. Kdo neslyšel, přišel o hodně. Naštěstí máme z koncertu záznam na DVD, který nám umožní se v určitém časovém odstupu ke koncertu vrátit.

Na závěr jejich vystoupení jsme pro posluchače a diváky připravili malé překvapení. Naši učitelé hudebních nauk připravili s dětmi pásmo koled, doprovázené právě "Skřipky". Bylo příjemné a tak trochu i dojemné slyšet a vidět více než 100 malých dětí zpívat čistě a s chutí české vánoční koledy. Jevištní režie (p. uč. J. Machač) tohoto závěrečného zpívání byla velmi působivá a zahrnovala i aktivní zapojení posluchačů.

Průvodní slovo měla p. uč. Iva Kubíková. Své role se zhostila jako vždy s nápaditostí, vtipem a pohotovostí.

Koncert se divákům velmi líbil a je dobrou propagací práce našich učitelů a potažmo celé naší školy. Děkujeme všem učitelům, kteří program připravovali a podíleli se na něm přípravou svých žáků.


Vánoční koncert souborů 1.12. 2009 (DK Akord)

/album/vanocni-koncert-souboru-2009-/dechovy-soubor-jpg/
/album/vanocni-koncert-souboru-2009-/dechovy-soubor-1-jpg/
/album/vanocni-koncert-souboru-2009-/koci-jpg/
/album/vanocni-koncert-souboru-2009-/kordulka-jpg/
/album/vanocni-koncert-souboru-2009-/kordulka-1-jpg/
/album/vanocni-koncert-souboru-2009-/melodie-jpg/
/album/vanocni-koncert-souboru-2009-/melodie-1-jpg/
/album/vanocni-koncert-souboru-2009-/minimax-jpg/
/album/vanocni-koncert-souboru-2009-/minimax-1-jpg/
/album/vanocni-koncert-souboru-2009-/nevym-jpg/
/album/vanocni-koncert-souboru-2009-/nevym-1-jpg/
/album/vanocni-koncert-souboru-2009-/pevci-jpg/

—————


Vánoční koncert žáků 2008

—————