Koncert pro vítkovické důchodce

18. května 2016 proběhl v prostorách domova důchodců Korýtko koncert pěveckého oddělení Hany Kunové. Na koncertě se podílely i paní učitelky Iva Kubíková a Lada Podžorská.

Odkaz na fotografie z vystoupení

 

lilith-bast.rajce.idnes.cz/Vystoupeni_v_DD_Korytko/


Adina kouzelná harfa (21. 3. 2016)

 Dne 21. 3. se v 15:00 hod. v hudebním oddělení Knihovny města Ostravy uskuteční  nesoutěžní harfová přehlídka žáků ZUŠ Moravskoslezského a Olomouckého kraje.  Snaží vzdát poctu nedávno zesnulé harfenistce Adě Balové. Ada Balová patřila k nezapomenutelným osobnostem ostravského kulturního regionu a její zásluhou se zde v roce 2000 zrodil jedinečný mezinárodní hudební festival Harfové dny Ostrava, jehož posláním bylo dostat do širšího povědomí královský nástroj harfu a zároveň usnadnit vstup mladým interpretům na koncertní pódia. Festival tak přinášel nejen celou řadu koncertů s několika světovými premiérami na kontě, ale také spoustů workshopů, přednášek, masterclassů, Den harfy v rozhlase aj. 

          Ada Balová, harfenistka Janáčkovy filharmonie Ostrava, sama pedagogicky působila na Janáčkově konzervatoři v Ostravě a zasloužila se o založení dvou harfových tříd na ostravských základních uměleckých školách (ZUŠ E. Runda a ZUŠ Leoše Janáčka), kde se harfa vyučuje dodnes. Snažila se nejen o vytvoření nezbytně nutné kontinuity mezi konzervatořemi a základními uměleckými školami, ale vroucně si také přála, aby se harfa snesla s pomyslného andělského obláčku a stala se rovnocenným nástrojem pro domácí muzicírování „jen tak pro radost“. Březnové datum není zvoleno náhodou: jednak většina koncertů v rámci festivalu Harfové dny Ostrava se konala právě v březnu, a jednak 17. března by Ada Balová oslavila své narozeniny. Březnová přehlídka, na které vystoupí žáci čtyř základních uměleckých škol (ZUŠ Vladislava Vančury Háj ve Slezsku, ZUŠ E. Runda, ZUŠ Leoše Janáčka Ostrava-Vítkovice a ZUŠ Žerotín Olomouc) se na odkaz Ady Balové snaží skromně navázat a potěšit posluchače kouzelnými tóny harfy coby nástroje sólového i komorního.  

 Na přehlídce vystoupí také 3 žačky naší základní umělecké školy z harfové třídy Kateřiny Havránkové: Anna Dokoupilová, Martina Neuwirthová a Zora Tylečková. Všem zúčastněným držíme palce.


Hudební batolení

Hudební batolení v ZUŠ
Základní umělecká škola Leoše Janáčka Ostrava-Vítkovice zve rodiče s dětmi od 0 do 5 let k účasti v projektu Hudební batolení. V jeho rámci se mohou rodiče spolu se svými dětmi pod vedením zkušených pedagogů Základní umělecké školy Leoše Janáčka seznamovat se základy hudby formou hudebních a pohybových her, příběhů, hudebního kreslení a malování i praktického experimentování s hudebními nástroji. Věk dětí není omezen žádnou spodní hranicí, uvítáme i rodiče s dětmi kojeneckého věku.
Kurz je naplánován v rozsahu jedné šedesátiminutové hodiny 2x měsíčně vždy ve středu od 17 hod. v budově ZUŠ na Lidické ul. 56 v Ostravě-Vítkovicích. Další informace a přihlášky osobně nebo na tel. čísle 596 614 175, případně mailem na adrese zus-lidicka@cmail.cz.
Přijďte (si) s námi (po)hrát :-)

 


Předvánoční koncert na radnici (8.12. 2015)

Tento koncert byl tentokrát ve znamení sólových partů, takže program byl členitější a obsahoval 16 vystoupení žáků napříč nástrojovým spektrem. Ve sváteční atmosféře, umocněné prostředím obřadní síně vítkovické Radnice se děti předvedly a byly odměněny zaslouženým potleskem.

Na klavír doprovázely p. uč. Lada Podžorska a p. uč. Barbora Dvořáková, koncert uváděla p. uč. iva Kubíková.


330 čuníků (1. prosince 2015) grant Magistrátu města Ostravy

1. ročník hudební přehlídky ostravských mateřských škol uskutečněný v prostorách KD Akord v Zábřehu pod patronací spolku učitelů "Art Vítkovice" při ZUŠ L.Janáčka v Ostravě-Vítkovicích je již minulostí. Přesto určitě stojí za malé ohlédnutí.

Dávat tuto přehlídku dohromady byla pro nás velká výzva. Na počátku našich úvah nad realizaci akce stálo přesvědčení, že je smysluplné pracovat s dětmi ještě v předškolním věku. Druhou věcí je ovšem záludnost organizace akce, kdy je pohromadě asi 150 dětí předškolního věku a přibližně 50 dětí ze ZUŠ, které jednotlivé souborky doprovázeli. Není tedy divu, že tato přehlídka byla vůbec první tohoto druhu.

Nakonec vše dopadlo nad očekávání. Děti byly zlaté a plný sál je odměňoval zaslouženým potleskem. Že nevěříte?

Na ředitelství školy je k dispozici profesionálně pořízené DVD, zkrácená verze bude umístěna na you tube, (odkaz zde a v rubrice "Aktuality").

Nezbývá ještě než poděkovat učitelkám mateřských škol za jejich skvělou práci, stejně jako učitelům ZUŠ L. Janáčka, kteří se velmi obětavě a nad rámec svých povinností svého úkolu zhostili.


Předvánoční koncert na radnici (10.12. 2014)

Na tradičním koncertu v obřadní síni vítkovické Radnice vystoupili houslisté Tereza Pastrňáková, Valerie Prausová a Adam Machač (p.uč. Iva Kubíková), Natálie Bartoszová na cimbál (p.uč. Jiří Machač), dechový soubor Dubiňan (p.uč. Zdeněk Seibert, kytaristka Nora Naščaková (p.uč. Jiří Dokoupil), pěvecký sbor p. uč. Hany Kunové a zpěvačka Lenka Petrášková (p.uč. Taťána Pituchová).

Na klavír doprovázely p.uč. Lada Podžorská a Lucie Dittrichová. Koncert uváděla velmi zajímavým způsobem p.uč. Kateřina Havránková.

Koncerty v obřadní síni mají v předvánoční době vždy zvláštní atmosféru. Nejinak tomu bylo i tentokrát. Akusticky příznivé prostředí zde vytváří interakci mezi posluchačem a interpretem, takže jsou tato vystoupení vnímána oboustranně příznivě.

Fotografický materiál bude dodán později.

 


Koncert pěvecké třídy p. uč. Evy Wojaczkové

23. 4. 2014 proběhl v KD v Žabni koncert pěvecké třídy p. uč. E. Wojaczkové. Koncert připravil zastupující učitel Adam Grygar. Toto zajímavé vystoupení bylo přijato posluchači velmi kladně. Poděkování patří všem účinkujícím i panu učiteli  Adamu Grygarovi za bezchybný průběh a nastudování celého programu.


Opera v lázních

Koncert barytonisty Adama Grygara (p. uč. E. Wojaczková) a sopránistky Barbory Čechové nazvaný "Opera v lázních" se uskutečnil 30. ledna 2014 v objektu Klimkovických lázní. Tento programově náročný koncert si mohli návštěvníci i pacienti poslechnout v prostorách areálu restaurace Zahrada. Mladou dvojici zpěváků doprovázela Mgr. Ivana Hotárková. Zde je přiložen odkaz na fotografie včetně programu koncertu.

zuskavitkovice.rajce.idnes.cz/Klimkovice_opera_v_laznich

 


Živý Betlém (22. prosince 2013)

Koncert pěveckého oddělení ze třídy p. uč. Evy Wojaczkové v kapličce sv. Floriána v Žabni. Byla to velmi nápaditá a zdařilá akce. Děkujeme všem, kteří se na ni jakkoli podíleli.


Vánoční koncert na Radnici (18.prosince 2013) 

Vánoční koncert dětí v prostorách obřadní síně vítkovické Radnice se už stal součástí činnosti naší školy v předvánočním čase. Atmosféra těchto koncertů je vždy tak trochu slavnostní. Je tomu tak i díky reprezentativnímu prostředí obřadní síně a dobré akustice.

V naplněném sále zaznělo pásmo koled v podání pěveckého sboru p. uč. Hany Kunové a souboru malých houslistů p. uč. Ivy Kubíkové. Vystoupila zde i část souboru Dubiňan p. uč. Zdenka Seiberta s provedením úpravy Alžbětinské serenády. Představil se  i saxofon v podání žačky p. uč. Dušana Hyvnara a sólové housle v podání V. Hyklové (p. uč. Iva Kubíková) Na klavír provázely p. uč. Lada Podžorská a p. uč. Tereza Satinská, která zároveň koncertem provázela. Na samotný závěr vystoupila cimbálová muzika Skřipci.

Záznam DVD z koncertu je k dispozici na ředitelství školy.


Večer balad a evergreenů (21.listopadu 2013)

Akce pěveckého oddělení ve vítkovické městské knihovně byla obsažná a jako obvykle u koncertů tohoto oddělení nápaditá a divácky i posluchačsky atraktivní. Celou akci připravila p. uč. Eva Wojaczková. Záznam na DVD je k dispozici na ředitelství školy. Odkaz na fotogfrafický materiál je zde:


www.dropbox.com/sh/lm2ryzjmvsc472h/OThvlthrqI


Uspávání broučků (13. listopadu 2013)

13. listopadu 2013 proběhl na hlavní budově zajímavý koncertík, nazvaný "Uspávání broučků". Za součinnosti většiny učitelů akci připravila p. uč. Iva kubíková a v plném sále školy jsme všichni zatleskali beruškám, komárům a broučkům všeho druhu. Atmosféra byla téměř pohádková, zde je odkaz na fotografie z vystoupení:

 

http://zuskavitkovice.rajce.idnes.cz/Broucci_2013


Slet čarodějnic (29. dubna 2013)

Ano, koncert dětí s tímto "poetickým" názvem se uskutečnl dne 29. dubna v 17h v sále školy ve Vítkovicích. Kromě klasických ukázek hry na hudební nástroj byla předváděna jízda na koštěti a jiné lahůdky, o barvitých převlecích nemluvě.  :) Nápad p. uč. Ivy Kubíkové se ujal a naši učitelé se svými žáčky se opravdu vyřádili. Zde je fotografický materiál.

zuskavitkovice.rajce.idnes.cz/carodejnice


Koncert klavírního oddělení (20. 3. 2013)

Celá akce ukázala, že klavírní oddělení na naší škole vzkvétá. 19 čísel v programu od těch nejmenších žáčků až po absolventy druhých cyklů potěšilo svou velmi solidní úrovní. Rovněž vyšší návštěvnost vybočovala z průměru školních předehrávek. Nezbývá než pochválit pilné žáky i kvalitní práci učitelů.

 

zuskavitkovice.rajce.idnes.cz/koncert_klavir.oddeleni


Koncert ze skladeb Beatles (6. 3. 2013)

Tato školní akce, kterou iniciovala p. uč. Iva Kubíková a na které participovala většina našich učitelů se opravdu vydařila. Potěšila zejména větší účast posluchačů v sále, takže děti si zahrály i zazpívaly s chutí bez pocitu, že jejich práce nikoho nezajímá. A to je moc dobře. Přikládám fotky z koncertu

zuskavitkovice.rajce.idnes.cz/koncert_Beatles


Barokní divadlo (20.2. 2013)

Pár fotek z velmi zajímavé akce pěvecké třídy p. uč. Evy Wojaczkové. Paní učitelka je dlouhodobě nemocná a tak celá organizace vystoupení ležela na bedrech Adama Grygara. Kostýmy působily velmi autenticky, pěvecké výkony byly kvalitní a zasluhují uznání.

zuskavitkovice.rajce.idnes.cz/barokni_divadlo


Koncert na Radnici (2012)

Poslední předvánoční akcí byl 19. 12. koncert žáků v obřadní síni vítkovické Radnice. V plně obsazené obřadní síni a v dobrých akustických podmínkách se účinkující vypjali k výkonům, za které se jistě nemuseli stydět. Koncert, nápaditě moderovaný p. uč. Kateřinou Sabovou se opravdu vydařil. Pestrý program a různorodé nástrojové spektrum, to vše umocnilo hezký divácký zážitek. Rovněž z tohoto koncertu máme záznam na DVD, který je k dispozici na ředitelství školy.  


Koncert žáků s učiteli (2012)

28. listopadu proběhl v sále školy velmi vydařený koncert žáků za asistence učitelů. Kdo si byl koncert poslechnout, jistě nelitoval. Celou akci připravila i moderovala p. uč. Iva Kubíková, jednotlivá čísla zdařile nastudovali naši iniciativní učitelé ve světle motta J. A. Komenského: "Naši učitelé nesmějí být podobní sloupům u cest, jež pouze ukazují kam jít, ale samy nejdou". Záznam koncertu je k dispozici na ředitelství školy. A zde jsou přiložené fotografie.

http://zuskavitkovice.rajce.idnes.cz/koncert_zaku_s_uciteli


Koncerty ke Dni matek (2012)

16. a 17. května proběhly v sále školy dva milé koncerty dětí ke Dni matek. Zájem účinkujících byl i tentokrát veliký. Koncerty připravila a skvělým způsobem uváděla p. uč. Iva Kubíková, která pro každého účinkujícího připravila malou básničku na téma maminka. Byly dojemné, veselé i vtipné a rodiče se bavili. Takže o pohodovou atmosféru bylo postaráno a zbytek zařídili naši žáci, kteří si s chutí zahráli i zazpívali.

zuskavitkovice.rajce.idnes.cz/Den_matek

zuskavitkovice.rajce.idnes.cz/Den_matek_1


Jarní koncerty 2012

Ve dnech 27. - 28. března proběhly v sále hlavní budovy naší školy dva koncerty malých žáčků. Původně byl plánován jen jeden, ale zájem učitelů byl tak velký, že se program do jednoho vystoupení nedal vtěsnat. Oba koncerty (v režii p. uč. I. Kubíkové) byly velmi dobře připravené, počínaje výzdobou sálu tématickými kresbami dětí (jaro) a poutavým průvodním slovem konče. Děti před plným sálem hrály s chutí a na závěr koncertu spolupracovaly s p. učitelkou na jarním "upálení Mařeny". Digitální záznam obou koncertů je zachycený na DVD.

Děkujeme všem učitelům, kteří své děti na vystoupení připravili a p. uč. Ivě Kubíkové za přípravu a realizaci této vydařené akce.

zuskavitkovice.rajce.idnes.cz/nastenka/

 

 


Předvánoční koncert na Radnici (8. 12. 2011)

Měsíc prosinec je již tradičně (co se kulturních aktivit týče) velmi náročný. Možná je četnost dětských vystoupení jednou z příčin poměrně nízké návštěvnosti. Předvánoční koncert na vítkovické Radnici patřil k těm velmi vydařeným. Reprezentatívní prostory sálu, dobrá akustika i atmosféra Radnice jako takové, to vše ovlivňuje subjektivní vnímání posluchačů i samotných interpretů. V programu zazněly sólové housle, klarinetové a flétnové trio, sólový klavír, zpěv, kytara a na závěr koncertu vystoupila cimbálová muzika Skřipci, která si obehrává program na letošní soutěže. Průvodní slovo měla sl. uč. Eliška Hrabalová.

zuskavitkovice.rajce.idnes.cz/Radnice_-_foto


 


Pocta Mozartovi 30. 11. (5. 12. 2011)

Zajímavou školní akcí byl koncert na téma MOZART. Pro bohatou programovou nabídku musel být rozdělen do dvou částí. Oba koncerty byly kreativní (co se detailů týče) a ani výkony účinkujících v tom nezůstávaly pozadu. Zajímavým momentem byla dobře připravená obrazová projekce, vkusně podbarvující  interpretované skladby. Celé pásmo připravila a uváděla p. uč. Iva Kubíková. Poděkování ovšem zaslouží všichni učitelé, kteří na vystoupení své žáky připravili.


Muzikálový koncert

Muzikálový koncert, pořádaný dne 21. listopadu 2011 studenty a hosty pěvecké třídy p. uč. Evy Wojaczkové se ukázal jako dobrý nápad.

Ve zcela zaplněném sále městské knihovny ve Vítkovicích odezněl průřez muzikálů The FANTOM of the OPERA, WEST SIDE STORY, NOC NA KARLŠTEJNĚ, KISS ME KATE, MY FAIR LADY a JESUS CHRIST SUPERSTAR. V bohatém programu účinkovali: A. Grygar, V. Hopflerová, P. Krňávek, A. Krzystková, L. Sywalová, L. Vaňkátová, J. Suida, F. Kočica a H. Míčková. Klavírní doprovod p. uč. N. Rauscherová. Průvodního slova se ujala V. Hopflerová. Posluchači ocenili na závěr nápaditý koncert dlouhotrvajícím potleskem. Celá akce je dobrou vizitkou pěveckého oddělení, potažmo celé naší školy. Vše je zaznamenáno na DVD, které je zájemcům k dispozici na ředitelství školy. Děkujeme všem vystupujícím a p. uč. Evě Wojaczkové, která koncert organizačně zajišťovala.

zuskavitkovice.rajce.idnes.cz/Muzikalovy_koncert/


Pohádkový koncert

Dne 25. května 2011 byl na naší škole zaveden "nový titul", - Pohádkový koncert. Jak již název napovídá, jeho obsahem jsou melodie a výjevy z pohádek všeho druhu. A jelikož máme pohádek takřka nepřeberné množství, o témata a materiál nebyla nouze.

Celou akci iniciovala p. uč. Iva Kubíková, která ji také skvělým způsobem připravila a moderovala. Naši učitelé projevili velkou kreativitu a nacvičená čísla (i přes krátkou dobu na přípravu) překvapovala vtipem, dobrými nápady a fantazií. Zkrátka, děti i rodiče si přišli na své. Byl to svým způsobem "testovací" koncert, který hodně napověděl o dalších koncertech tohoto druhu. Nezbývá než poděkovat všem učitelům za bohaté příspěvky do programu a kus poctivé práce. I přes svou délku byl koncert vnímán posluchači v přeplněném sále školy velmi vřele. Těšíme se na jeho další pokračování v příštím školním roce.

Přikládáme odkaz na fotografie z koncertu

zuskavitkovice.rajce.idnes.cz/Pohadkovy_vecer/


Večery s barokní hudbou

V aktualitách avizované koncerty barokní hudby dopadly vskutku na výbornou. Dobrý nápad p. uč. Ivy Kubíkové, která celou akci připravila a moderovala nezapadl a za vydatné podpory většiny učitelů byl úspěšně realizován. Program byl nakonec tak rozsáhlý, že byl rozložen do dvou večerů. (29. - 30. března) Úvodní slovo paní učitelky k baroku bylo poutavé, navíc doplněné synchronním promítáním diapozitivů a milými scénkami překřížených časových rovin (návštěva z doby barokní).

Pokud jde o nástrojové obsazení, bylo velmi různorodé, včetně harfy a cimbálu. U pěveckých čísel nechyběly ani honosné barokní oblečení zapůjčené z Národního divadla Moravskoslezského. Oba koncerty zanechaly v posluchačích silný dojem a byly provázeny zaslouženým potleskem.


/album/a3/ulozeny-snimek-1-jpg1/
/album/a3/ulozeny-snimek-2-jpg2/
/album/a3/ulozeny-snimek-3-jpg1/
/album/a3/ulozeny-snimek-4-jpg1/
/album/a3/ulozeny-snimek-5-jpg1/

—————


Podvečer s Bohuslavem Martinů

Kdo přišel 23. listopadu 2010 do vítkovické knihovny na tuto skvěle připravenou kulturní akci, ten rozhodně nelitoval. Pěvecká třída p. uč. Evy Wojaczkové zde předvedla v působivé dramaturgii scénicky pojaté pásmo písní B. Martinů v nevšedním hávu.

Program byl cyklicky rozdělen na čtyři části, z nichž každá byla ukončena vystoupením instrumentalisty. V úvodní části "Písničky na jednu stránku" zaznělo sedm písní, stejně jako v již v obsáhlejší druhé části "Písničky na dvě stránky". Třetí část půvabných a nostalgicky působících písní nazvaná "Nový špalíček" volně navazovala na část závěrečnou "Negerská poezie". Dvě vyzrálé písně na slova Negerské poezie předvedla na samotný závěr Tatiana Pituchová, v současnosti také učitelka naší školy. Hlasově i výrazově náročné písně vyzněly (ostatně jako celý program) nad očekávání dobře a umocněné kvalitní akustikou zcela zaplněného sálu byly odměněny zaslouženým potleskem. Pořadem poutavě a zasvěceně provázela slovem p. uč. Iva Kubíková.

V programu účinkovali: Adam Grygar, Veronika Höpflerová, Petr Krňávek, Andrea Krzystková, Tatiana Pituchová, Linda Sywalová a Lenka Vaňkátová.

Jako hosté vystoupili žáci Valerie Prausová, Veronika Hyklová - houslistky ze třídy p. uč. Ivy Kubíkové a Beáta Pituchová na klavír ze třídy p. uč. Ivany Macháčové. Klavírní doprovod zvládli skvělým způsobem MgA. Jakub Kypš, Natálie Rauscherová a Lada Myslíkovjanová.

Děkujeme všem účinkujícím a učitelům, zvláště pak p. uč. Evě Wojaczkové za realizaci tohoto náročného programu a propagaci ZUŠ Leoše Janáčka v Ostravě-Vítkovicích.


Přehlídka malých houslistů 2010 (3. ročník)

10. března v 17 hod. proběhl na pobočce v Hrabůvce "U Haldy" další ročník školní přehlídky malých houslistů. Před zaplněný sál se nebojácně postavili malí houslisté, kteří se před publikem, svými vrstevníky a sami sebou vyrovnávali s nástrahami tohoto nástroje.

Koncertík připravila a vtipně moderovala p. uč. Iva Kubíková, které za její práci děkujeme. Máme zájem na tom, aby se tato akce stala na naší škole tradicí. Vždyť právě možnost dětí poslechnout si hru svých spolužáků působí motivačně a mobilizuje jejich morálně-volní vlastnosti. Míra talentu je různá. To nejdůležitější ovšem je, jakým způsobem se tito mladí jedinci dokáží postavit k cílevědomé práci, kterou hra na klasický nástroj bezesporu je. Svou vůli a vytrvalost překonávat obtíže si pak sebou ponesou do dalšího života a budou přínosem pro naší společnost. Právě v tom spočívá největší užitečnost naší práce s dětmi.


Přehlídka houslistů 2009 (2. ročník)

Dne 25. 3. 2009 proběhla na pobočce "U Haldy"  v Hrabůvce přehlídka smyčcového oddělení naši školy, které se zúčastnila dvacítka žáků převážně nižších ročníků. (PS - 5 roč.)

Šlo nám především o motivaci dětí, které měly příležitost slyšet své stejně staré kamarády ve zbrani.

Úspěšné akci vtiskla charakter p. uč. Iva Kubíková, jenž ji skvěle připravila i moderovala. Děti hrály s chutí a byly po zásluze odměněny potleskem publika ve zcela zaplněném sále.


Přehlídka smyčcového oddělení

/album/fotogalerie-akce-skoly/a08-jpg/
/album/fotogalerie-akce-skoly/a12-jpg/
/album/fotogalerie-akce-skoly/a15-jpg/

—————


Koncert Vítkovického komorního orchestru učitelů.

Dne 26. dubna 2009 se uskutečnil ve spolupráci s vratimovskou ZUŠ koncert duchovní hudby v kostele ve Václavovicích. V důstojných prostorách zdejšího chrámu zazněla díla K. Ditterstdorfa, Torreliho, A. Vivaldiho a K. M. von Webera. Jako sólisté se představili Jakub Smeja na pozoun, Kateřina Sabová (harfa) spolu se čtyřmi hoslisty z komorního orchestru Zlatou Procházkovou, Marii Zedníčkovou, Ivu Kubíkovou a Alenu Dorosiňskou. Úvod koncertu patřil souboru malých houslistů ze ZUŠ Vratimov, který připravila p. uč. Kamila Bodnárová. Toto spojení se ukázalo šťastné a bylo publikem reflektováno velmi příznivě. Není vyloučeno, že se zde budeme v budoucnu rádi vracet.


Koncert učitelů ve Václavovicích

/album/koncert-ve-vaclavovicich/p4260077-jpg/

/album/koncert-ve-vaclavovicich/p4260074-jpg/

/album/koncert-ve-vaclavovicich/p4260069-jpg/

/album/koncert-ve-vaclavovicich/p4260067-jpg/

—————