O škole

Základní umělecká škola dr. Leoše Janáčka v Ostravě-Vítkovicích je jednou z nejstarších hudebních škol v Moravskoslezském kraji. Po dobu více než devadesáti let poskytuje kvalitní základy uměleckého vzdělání stovkám dětí z blízkého i vzdálenějšího okolí. V současnosti se v ní vyučují veškeré běžné hudební nástroje včetně bicích, harfy a cimbálu.

Žáci školy se pravidelně zúčastňují soutěží v rámci sítě ZUŠ, kde dosahují velice dobrých výsledků. Nevyhýbají se ani soutěžím mezinárodním, kde se také umísťují na předních místech. Škola pořádá dvakrát do roka Koncert žákovských souborů, měsíčně probíhají interní koncerty (veřejné školní předehrávky), třídní předehrávky, výchovné koncerty, vánoční besídky, vystoupení v rámci Festivalu ostravských ZUŠ a to jak sólistů, tak i souborů.

Na škole působí mnoho žákovských hudebních těles – cimbálové muziky, pěvecký sbor, taneční orchestr, kytarový soubor, dechové soubory, smyčcový soubor a další komorní soubory.

Při škole také funguje Vítkovický učitelský komorní orchestr, který má dlouholetou tradici.
Školu mohou navštěvovat děti od 5 let v PHV (přípravné hudební výchově), od 7 let na 1. stupni a od 14 let na 2. stupni. Výuka probíhá jedenkrát týdně formou individuální výuky a dále jedenkrát týdně formou povinné hudební nauky, popřípadě výuky v souborech. Výše školného se stanovuje na školní rok, platí se pololetně.

Naši učitelé vyučují rovněž na pobočkách v Ostravě-Hrabůvce (ZŠ U Haldy 66/1586, ZŠ Krestova 36/1387), v Ostravě-Dubině (ZŠ V. Košaře 6/121) a v Ostravě Hrabové (ZŠ Paskovská 46/410).