Něco málo na úvod.

Komorní orchestr učitelů má ve vítkovické ZUŠ velkou tradici. Zpočátku byl tvořen jen kantory samotné školy, ale v současnosti tomu tak už není. Je doplňován nadšenci z jiných uměleckých škol. Jmenovitě z Polanky, O. - Hrabůvky, Slezské Ostravy a Vratimova. Patří jim za to velký dík a uznání. -- Dobře funguje spolupráce s ostravskou Konzervatoří, jejíž absolventi (ale i kantoři) s námi sólově vystupují. Stejně jako i umělci z Národního Divadla Moravskoslezského.

Soubor se prezentuje před veřejností nejméně dvakrát ve školním roce a v současné době těleso řídí z.ř. vítkovické ZUŠ Ludvík Wiejowski.

 

 


Koncert Vítkovického komorního orchestru učitelů (23. května 2016)

 

Koncert komorního orchestru učitelů jsme odehráli za poměrně netypických podmínek. Venkovní teplota vystoupila k 30 st. a tak byl v kostele, kde jsme zvyklí na velkou zimu docela příjemný chládek. K dispozici byla konečně i velká světla, která jsme pro tyto účely pořídili a definitivně se tak vypořádali s nedostatečným osvětlením kostela.

Docela slušně zaplněný kostel sv.Pavla ve Vítkovicích rozezněly tóny skladeb starých mistrů. Úvodní vstup byl na žačce z pěvecké třídy p.uč. Adama Grygara Barboře Morysové, která přednesla dosti náročnou Mozartovu árii "A questo seno deh vieni".

Jako druhý se představil malý violoncellista Jan Poštulka, žák p.uč. Ilony Kučerové (ZUŠ Hlučín).Concerto C-dur A. Vivaldiho přednesl vzhledem k svému věku velmi zdařile a sklidil velký potlesk.

Poté se představily zpěvačky Tatiana Pituchová a Marta Tománková s duetem Léo Delibese "Sous le dome épais - Flower Duet from Lakmé". Obě předvedly vyzrálý profesionální výkon a musely se několikrát děkovat.

Další číslo náročného programu obstaral úspěšný absolvent p.uč. Dalibora Šlachty kytarista Petr Brachaczek, jinak už posluchač pražské ČVUT. Náročný koncert Maoro Giulianiho (2. a 3. věta) přednesl s technickou bravurou a taktéž se několikrát spokojeným posluchačům děkoval.

Předposlední číslo programu byla skladba pro zpěv A. Vivaldiho "Nel profondo cieco mondo". Virtuozní árii přednesl barytonista p.uč. Adam Grygar. I on se musel několikrát děkovat, stejně jako houslistka Daniela Formanová, která uzavřela program známou skladbou J. Masseneta "Meditation". Nádherně hraná Meditace uchvátila všechny posluchače.

Koncertem jako vždy provázela zasvěceně p.uč. Hana Kunová,

koncert řídil Ludvík Wiejowski

 

zuskavitkovice.rajce.idnes.cz/komorak_kveten_2016

zuskavitkovice.rajce.idnes.cz/komorni_orchestr_kveten_2016/


Koncert Vítkovického komorního orchestru učitelů (10. prosince 2015)

Letošní prosincový koncert začínal netradičně už v 17 hodin, posun začátku si vyžádaly personální problémy některých sólistů, účinkujícím na premiéře opery v divadle A. Dvořáka.

Jako obvykle na všechny interprety kladl velké nároky chlad, přesto je nutno říci, že se výkony sólistů i orchestru pohybovaly na solidní úrovni.

Na úvod vystoupilo jako host programu komorní trio ve složení Ilona Kučerová (violoncello), Tereza Týnová a Tomáš Pícha (příčné flétny). Kasace Karl Ditterse von Dittersdorfa vyzněla skvělým způsobem a soudě podle dlouhého potlesku se posluchačům líbila.

Následoval koncert L. Mozarta D-dur pro altový pozoun v podání Jana Karáska, jehož nosný tón rozezvučel celý kostel.

Hlavním bodem programu byl Schindlerův seznam Johna Williamse. Tři skladby pro sólové housle zde odehrála skvělým způsobem Daniela Formanová, jejiž výkon neumenšil ani vše prostupující chlad.

Předposlední číslo programu tvořila druhá věta koncertu Jana Bendy. sólo na violu hrál člen komorního orchestru Josef Vráblík.

A na samotný závěr zazněly tři koledy pro smyčce v moderní úpravě Evžena Zámečníka.

Koncertem provázela p.uč. Hana Kunová, koncert řídil Ludvík Wiejowski

 

Koncert bude v nejbližší umístěn na You tube pod heslem: ZUŠ Leoše Janáčka Ostrava Vítkovice

Foto:

zuskavitkovice.rajce.idnes.cz/Komorni_orchestr_10.prosince_2015

 


Koncert Vítkovického komorního orchestru učitelů (18. května 2015)

Jarní koncert Vítkovického komorního orchestru v kostele sv. Pavla na Mírovém náměstí ve Vítkovicích proběhl tradičně za velkého zájmu diváků a posluchačů. Program byl poměrně hodně náročný. Zazněla Romance Johana Svendsena v podání sólistky Veroniky Hyklové, Wagenseilův koncert Es-dur pro pozoun se sólistou Jakubem Smejou, Vivaldiho koncert g-moll pro dvě violoncella  v podání Evy Vaškové a Ilony Kučerové. Na závěr zazněl koncert in C pro flétnu, harfu a orchestr. Sólových partů se se ctí zhostili Tomáš Pícha na flétnu a Kateřina Havránková na harfu. Tento výkon byl umocněn dobovými kostýmy, takže pro velký úspěch došlo i na přídavek.

Koncertem provázela p. uč. Hana Kunová, řídil ludvík Wiejowski

Záznam na nosiči DVD je k dispozici na ředitelství školy, odkaz na fotografie je přiložen zde.

 

zuskavitkovice.rajce.idnes.cz/komorak_kveten_2015


Koncert Vítkovického komorního orchestru učitelů (9. prosince 2014)

Letošní adventní koncert duchovní hudby Vítkovického komorního orchestru byl předznamenán personálními těžkostmi kvůli nemocem sólistů i hráčů orchestru. Vše nakonec dobře dopadlo a zásah do programu tak nebyl nutný.

Na úvod zaznělo Vivaldiho Laudamus te, sopránové party skvěle zazpívaly Taťána Pituchová a Kateřina Sluková.

Následně se představili absolventi ostravské konzervatoře ze třídy prof. Milana Krajňaka, hornité Petr Kozel a Matěj Steininger. V Telemanově Suitě F-dur pro dva lesní rohy a smyčcový orchestr předvedli v náročné skladbě velmi dobrý výkon.

Program dále pokračoval Biblickými písněmi Antonína Dvořáka (č.3.,5.,6.) v podání barytonisty Adama Grygara, jehož zvučný vyzrálý hlas zcela zaplnil chrámový prostor.

Na závěr koncertu si diváci vyslechli světoznámý Bachův Koncert d moll pro dvoje housle a orchestr. Sólové party předvedli Danuše Formanová a Jaroslav Podžorski. Ve velmi studených prostorách odvedli kvalitní výkon s kultivovaností a grácií, svědčící o jejich nesporných hráčských kvalitách.

Koncertem ve zcela zaplněném kostele provázela jako obvykle p. uč. Hana Kunová, komorní orchestr řídil Ludvík Wiejowski.

 

zuskavitkovice.rajce.idnes.cz/komorakprosinec2014

 


Koncert Vítkovického komorního orchestru učitelů (13. května 2014)

 

13. května 2014 proběhl (jako obvykle) v kostele sv. Pavla další z koncertů Vítkovického komorního orchestru. Program byl poměrně náročný, hlavně Mazurek A. Dvořáka v podání houslistky Daniely Formanové a koncertu pro pozoun Erika Larssona. Ten přednesl mladý pozounista Erik Novotný. Oba sólisté předvedli skvělý výkon. Uznání ovšem zasloužil i komorní orchestr za citlivý doprovod, hraný s chutí a nadšením.

Sopránistka Lenka Vaňkátová osvědčila své zkušenosti a s přehledem zazpívala Saint-Saënsovo Panis Angelicus. Také další dvě sopránistky Vlasta Litnerová a Renáta Marcalíková předvedly v Notturno III J. Myslivečka solidní výkon. Debut mladého cellisty s orchestrem Marka Lipuse (ZUŠ Hlučín) dopadl také dobře. Marek hrál rytmicky ukázněně a 1.větu koncertu c-moll J.Ch. Bacha odehrál s intonační jistotou.

Průvodní slovo měla Hana Kunová, komorní orchestr řídil Ludvík Wiejowski.

Odkaz na fotografický materiál bude dodán dodatečně, záznam na DVD je k dispozici na ředitelství školy.

Děkujeme všem účinkujícím za dobrou reprezentaci naši školy.

zuskavitkovice.rajce.idnes.cz/jarni_koncert_2014#


Koncert Vítkovického komorního orchestru učitelů (10. prosince 2013)

Prosincový koncert Vítkovického komorního orchestru měl standartní úroveň. Největší nároky kladl na interprety chlad v nevytopeném kostele, ale díky už vypěstované rezistenci na toto prostředí vše dobře dopadlo. Jako obvykle se představil sólový zpěv, (Adam Grygar, Lenka Vaňkátová, trio Ocelové Fialky), sólová trubka (Jakub Halata) a čtveřice sólových houslistů (Jaroslav Podžorski, Alena Dorosiňská, Jarmila Gradková a Iva Kubíková). I tentokrát koncertem provázela p. uč. Hana Kunová a koncert řídil Ludvík Wiejowski.

Zde je odkaz na fotografie:

http://zuskavitkovice.rajce.idnes.cz/Komorakprosinec2013/


Koncert Vítkovického komorního orchestru učitelů (30. dubna 2013)

Jarní koncert Vítkovického komorního orchestru učitelů byl koncertem slavnostním. Jeho součástí bylo odhalení pamětní desky slavnému vítkovickému rodáku, tenoristovi Beno Blachutovi. Koncert měl tři na sebe navazující části. V té úvodní se představili sólisté na lesní roh z ostravské konzervatoře (J. I. Linek - Symphonia pastoralis) a houslistka Isabelle Bolková, absolventka konzervatoře a také bývalá absolventka naší školy. (W. A. Mozart - Concerto G-dur)

Druhá část byla pěvecká a zazněla zde árie Jenůfy z opery Její Pastorkyňa od Leoše Janáčka (Klára Curilová, soprán), árie krále Vladislava z opery Dalibor od B. Smetany (Adam Grygar, baryton) a árie Dalibora z téže opery. (Pavel Ďuríček, tenor) Skvělý klavírní doprovod obstarala Ivana Hotárková.

Na závěr pak předvedl skladbu Samuela Barbera Adagio for Strings, která důstojně zakončila tento koncert duchovní hudby, tradičně pořádaný v kostele sv. Pavla ve Vítkovicích. Bylo přítomno mnoho četných hostů v čele s panem starostou Petrem Dlabalem a mons. arcibiskupem Františkem Lobkowiczem, který pamětní desku, umístěnou při vchodu do kostela požehnal.

Koncertem provázela Hana Kunová, komorní orchestr řídil Ludvík Wiejowski.

K dispozici je kromě přiloženého odkazu na fotografie rovněž záznam na DVD.

zuskavitkovice.rajce.idnes.cz/komorak_duben2013/


Koncert Vítkovického komorního orchestru učitelů (10. prosince 2012)

Vánoční koncert Vítkovického komorního orchestru učitelů byl ve znamení silných mrazů, které naštěstí den před koncertem polevily. Přesto byla tato kulturní akce pro všechny aktéry (účinkující i diváky) poměrně náročná.

I v těchto podmínkách ve "vyprodaném" kostele hrál orchestr i sólisté s chutí, koncert se opravdu podařil.

Na úvod programu se představila mladá svěřenkyně p. uč. Evy Wojaczkové Linda Sywalová, která s citem přednesla známou árii z opery Rinaldo G. F. Händela Lascia ch'io pianga. Po tomto pěveckém vstupu přišla řada na komorní orchestr, který publiku zprostředkoval Chaconne z opery Orfeus Ch. W. Glucka. - Další pěvecké číslo bylo v podání sólistů Lenky Vaňkátové a Adama Grygara, kteří zazpívali velmi zdařile Ave Maria G. Donizettiho. Poté se představili mladí pozounisté z Ostravské univerzity Erik Novotný a Ivana Zdrálková. Působivě a precizně předvedli Suitu H. Purcella. - Poslední pěvecké číslo programu (opět ve složení Lenka Vaňkátová, Adam Grygar) nás zavedlo to kouzelného světa české opery. Árie z opery Jakobín My cizinou jsme bloudili posluchače svou něhou uchvátila. Kontrastně pak vyznělo závěrečné číslo programu. Vítkovický komorní orchestr se z diváky rozloučil Concertem grossem op. 6 č. 6  G. F. Händela, jehož vážné tóny udělaly za koncertem působivou tečku. Koncertem provázela jako obvykle  p. uč. Hana Kunová a u varhan a klavíru se střídaly Lada Podžorská s Ivanou Hotárkovou. Řídil Ludvík Wiejowski.

Jako čestné hosty jsme přivítali představitele obce v čele s panem starostou Petrem Dlabalem, jehož podpory si velmi ceníme. Záznam DVD je k dispozici na ředitelství školy.

 

zuskavitkovice.rajce.idnes.cz/komorni_orchestr_prosinec_2012/


Jarní koncert duchovní hudby (2. 5. 2012)

2. května se uskutečnil v kostele sv.Pavla tradiční koncert duchovní hudby Vítkovického komorního orchestru učitelů. Zazněly zde skladby A. Vivaldiho, K.D.von Dittersdorfa, J. Vejvody, H. Purcella, A. L. Webbera a C. Francka a jako sólisté se představily sopránistky z NDM (Táňa Pituchová a Lenka Vaňkátová), hornisté z ostravské konzervatoře (Petr Kozel, Matěj Steininger) a hráči komorního orchestru. (Jaroslav Podžorski, Alena Dorosiňská, Eva Vašková, Kateřina Sabová) Jako host programu vystoupilo Ostravské flétnové divadelní trio. (Tomáš Pícha, Petr Pícha, .....). Koncert měl solidní úroveň, škoda, že tentokrát nebyla návštěvnost tak vysoká jako obvykle. Koncert si vyposlechli i úředníci vítkovické Radnice v čele s panem starostou Petrem Dlabalem, který naše vystoupení ocenil jako nesporný kulturní přínos pro náš obvod a jehož podpoře se náš komorní orchestr těší. Koncertem provázela p. uč. Hana Kunová, řídil Ludvík Wiejowski.

Digitální záznam koncertu je zachycen na DVD, je k dispozici na ředitelství školy.

zuskavitkovice.rajce.idnes.cz/Komorak_jaro_2012


Koncert Vítkovického komorního orchestru učitelů (12. prosince 2011)

Prosincový koncert duchovní hudby Vítkovického komorního orchestru byl naplánován tradičně na pondělí, tentokráte až na 12. 12. Dramaturgie koncertu se malinko posunula tak, aby byl posluchačsky pestřejší a divácky zajímavější. Jako host programu se  prezentoval  ženský pěvecký sbor "CANTICORUM" z Havířova pod vedením sbormistra Vítězslava Soukupa. Sbor předvedl velmi zdařilý výkon. Dalším hostem programu byl dirigent Bohumil Vaňkát z DJM, který s naším komorákem nastudoval skladbu J. J. Ryby "ROZMILÝ SLAVÍČKU". Sólový hlas zazpívala paní Lenka Vaňkátová (soprán), flétnový hlas hrál Tomáš Pícha.  Od téhož autora zazněla ještě skladbička "HOUSLE ZNĚTE". Sólové party zazpívaly Táňa Pituchová a Beata Šelová. (soprán, alt) Všechny sólistky jsou angažovány v NDM. Posledním pěveckým číslem byla "AVE MARIA" W. A. Mozarta. Zde se jako sólisté představili Adam Grygar (baryton) a Jiří Siuda. (tenor)

Samotný komorní orchestr předvedl dvě skladby. Zazněl T. Albinoni - "CONCERTO A CINQUE" op. 5. No. 5, a L. Boccherini - "NOTTURNA LA MUSICA DELLE STRADE DI MADRID". Obě skladby byly zahrány úměrně zimním podmínkám a byly hrány s chutí a elánem. Sólové hlasy houslí (A. Dorosinská) a violoncella (I. Kučerová) vyzněly velmi hezky. Všem vystupujícím patří naše díky. Průvodním slovem provázela Hana Kunová, řídil Ludvík Wiejowski.

http://zuskavitkovice.rajce.idnes.cz/komorak_zima_2011/

zuskavitkovice.rajce.idnes.cz/Koncert_12._12._2011/


Jarní koncert duchovní hudby 3. 5. 2011

Dne 3. května 2011 proběhl na již tradičním místě (kostel sv. Pavla na Mírovém náměstí ve Vítkovicích) další z řady koncertů Vítkovického komorního orchestru učitelů. Program byl tentokrát poněkud delší, ale kdo přišel, neprohloupil. Na úvod zazněla Ave Maria G. Cacciniho v úpravě pro dva zpěváky, příčnou flétnu a varhany v podání Adama Grygara. Jiřího Siudy, Tomáše Píchy a Natálie Rauscherové. Tato zdařilá úprava vyzněla velmi dobře, zážitek byl umocněn dobovými kostýmy.

Dále zazněla Sinfonia D-dur Ch. W. Glucka a Notturno Ch. Schimpkeho. V obou harmonicky průzračných skladbách obohatily zvuk smyč. komorního orchestru dva lesní rohy.

Následoval Vivaldiho koncert D-dur pro harfu a orchestr. Sólový part harfy zahrála Kateřina Sabová. Toto posluchačsky vděčné dílo bylo rovněž publikem ve zcela zaplněném kostele přijato velmi příznivě.

Jako poslední číslo programu byla uvedena sinfonie "Čtyři živlové" F. A. Míči. Po úvodní orchestrální části zněla vlastně kantáta v obsazení tří sopránů (Tatiana Pituchová, Pavla Morysová, Lenka Vaňkátová) a  barytonu (Adam Grygar) I zde nebylo nic ponecháno náhodě a dobové kostýmy jen podkreslovaly skvěle připravené a interpretované pěvecká party. Závěr a vrchol kantáty patřil pěveckému sboru, rytmicky vyztuženém údery na tympány.  Pěvecké části kantáty a sbor připravila p. uč. Eva Wojaczková, koncert připravil a řídil Ludvík Wiejowski.

Z koncertu byl pořízen hudební záznam a k dispozici jsou rovněž kvalitní fotografie na této adrese: 

http://zuskavitkovice.rajce.idnes.cz/Koncert_jaro2011/

 


Koncert duchovní hudby - prosinec 2010

Dne 13. 12. 2010 se jako obvykle v této předvánoční době uskutečnil v kostele sv. Pavla ve Vítkovicích koncert Vítkovického komorního orchestru učitelů. Příprava koncertu byla od počátku provázena různými těžkostmi především organizačního charakteru, ale nakonec vše dobře dopadlo. Zima v kostele byla značná a notně potrápila všechny aktéry, posluchače nevyjímaje.

Na úvod v asi hodinovém programu zazněla sonáta F. I. Tůmy pro dva pozouny. Sytý a lahodný zvuk těchto nástrojů zcela zaplnil prostor kostela a dal vyniknout jejich barvě, dobře se pojící se zvukem smyčců. Séolové party zahráli absolventi ostravské konzervatoře J. Smeja a J. Březovjáková.

Vystoupení hosta programu, Ostravské divadelní trio (P. Pícha, T. Pícha. A. Bubencová) bylo posluchači vnímáno velmi příznivě. Po majestátném zvuku pozounů působily příčné flétny příjemně kontrastně a v sonátě J. Hooka pro tři flétny se sólisté blýskli bravůrní technikou i skvělým laděním.

V pěvecké části programu Gloria in excelsis D-dur A. Vivaldiho (připravené E. Wojaczkovou) se jako sólisté představili členové operního souboru Národního divadla Moravskoslezského, T. Pituchová a V. Höpflerová. Sborové partie zazpívali jejich kolegové z operního sboru.

Na závěr si posluchači mohli vyslechnout málo známý koncert A-dur pro smyčce a cemballo A. Vivaldiho.

Průvodním slovem provázela H. Kunová, koncert připravil a řídil L. Wiejowski


/album/a1/a0-1-jpg/
/album/a1/a0-2-jpg/
/album/a1/a0-3-jpg/
/album/a1/a0-4-jpg/
/album/a1/a0-6-jpg/
/album/a1/a0-7-jpg/
/album/a1/a0-8-jpg/
/album/a1/a0-9-jpg/
/album/a1/a0-10-jpg/
/album/a1/a0-11-jpg/
/album/a1/a0-12-jpg/
/album/a1/a0-13-jpg/
/album/a1/a0-14-jpg/
/album/a1/a0-15-jpg/

—————


Jarní koncert duchovní hudby 2010

3. května 2010 se v kostele sv. Pavla na Mír. náměstí uskutečnil jarní koncert duchovní hudby Vítkovického komorního orchestru se svými hosty a sólisty.

V úvodním koncertu D. Cimarosy G dur pro dvě flétny a orchestr se oba flétnisté (Petr Pícha, Tomáš Pícha) blýskli bravurní technikou a spolu s doprovodem, obohaceným hráči na lesní rohy, klarinety a fagot poskytli posluchačům ve zcela zaplněném kostele skvělý zážitek.

V následujícím čísle se mladý trumpetista z ostravské konzervatoře Jiří Soukup úspěšně vyrovnal s nástrahami známé sonáty (A4 ) P. J. Vejvanovského a předvedl velmi solidní výkon.

Hosté programu "Ostravské divadelní trio" ve složení: Ilona Kučerová - violoncello, Petr Pícha, Tomáš Pícha - flétny, předvedlo Haydnovo Londýnské trio s brilantní kultivovaností a byli odměněni dlouhým potleskem.

Předposlední číslo programu patřilo H. Purcellovi a jeho Ode on St. Cecilia's Day. Z tohoto pěvecky náročného díla zazněly čtyři ucelené části, ve kterých se prezentovalo šest zpěváků (NDM)

Sopránový part přednesla Renáta Platošová, alt - Tatiana Pituchová, Veronika Höpflerová,  tenor - Pavel Ďuríček,  kontratenor - Jan Rychtář,  basový part - Adam Grygar z pěvecké třídy p. uč. E. Wojaczkové. Pečlivě nastudované dílo působilo vyzrálým dojmem a prostory chrámu skvěle umocňovaly jeho duchovní dimenzi.

Na samotný závěr zazněla sinfonie J. Stamitze G dur. Zvukově lehká až průzračná byla orchestrem dobře zažitá a zahraná s odpovídající lehkostí.

Průvodním slovem provázela p.uč. Hana Kunová,

koncert řídil Ludvík Wiejowski.

 

 


Jarní koncert 2010

/album/koncert-duchovni-hudby/p5034928-jpg/
/album/koncert-duchovni-hudby/p5034948-jpg/
/album/koncert-duchovni-hudby/p5034952-jpg/
/album/koncert-duchovni-hudby/p5034966-jpg/
/album/koncert-duchovni-hudby/p5034970-jpg/
/album/koncert-duchovni-hudby/p5034983-jpg/
/album/koncert-duchovni-hudby/p5034986-jpg/
/album/koncert-duchovni-hudby/p5034990-jpg/
/album/koncert-duchovni-hudby/p5035011-jpg/

—————


Vánoční koncert duchovní hudby 2009

Koncert duchovní hudby Vítkovického komorního orchestru učitelů připadl tentokrát na středu 16. prosince 2009. Spolu s ním vystoupili sólisté na pozoun (Konzervatoř, Ostravská univerzita) a také zpěváci A. Grygar a M. Popovová.  Zazněly tóny sonáty P. J. Vejvanovského pro 3 pozouny a kom. orchestr,  Mozartovo Alleluja pro sólový soprán, Arie "Ombra mai fu" z Händlovy opery "Xerxes", dále pak skladba anonymního autora ze 17. stol., Koncert pro trombón J. Albrechtsbergra a na závěr jsme si vyposlechli sinfonii D-dur L. Boccheriniho 

I v těžkých podmínkách udělali hudebníci co mohli a koncert se vydařil. Škoda jen nedostatečného osvětlení prostoru před oltářem. Z tohoto důvodu jsou přiložené fotografie velmi nekvalitní. Snad se to podaří pro příště dořešit.


Jarní koncert duchovní hudby 2009

27. dubna se komorní orchestr představil ve třetím koncertu, již tradičně v prostorách  vítkovického kostela sv. Pavla na Mírovém náměstí. Zazněla zde díla G. Giordaniho, A. Vivaldiho, K. Dittersdorfa, G. Torreliho a K. M. von Webera. Jako sólisté vystoupili: A. Grygar - zpěv, Kateřina Sabová - harfa, Jakub Smeja - pozoun a čtveřice houslistů Zlata Procházková, Marie Zedníčková, Iva Kubíková a Alena Dorosiňská.

Čestnými hosty koncertu byli zástupci Vítkovické Radnice v čele s panem starostou Petrem Dlabalem