Jarní koncert žákovských a mládežnických souborů - 26. 5. 2016

 

Kdo byl 26. 5. 2016 v DK Akord v Zábřehu na koncertě žákovských souborů, určitě nelitoval. Úroveň celého koncertu byla vysoká. Učitelé, kteří jednotlivé soubory připravovali, stejně jako všechny účinkující děti zaslouží velkou pochvalu. Program byl dostatečně různorodý i díky zahraničním hostům a závěrečnému zpívání. Škoda jen, že program nemohl obohatit soubor bicích nástrojů, kde si nemoc vybrala svou daň. Nevadí, příště hrát určitě budou.

Páteř celého programu jako obvykle tvořily čtyři skvělé cimbálové muziky (p. uč. Jiří Machač) a hudební skupina "Nevym"(p. uč. Jiří Dokoupil), která obstarala dvě chytlavá čísla. Dvakrát se představily také velmi dobře připravené pěvecké sbory (p. uč. Hana Kunová).

Poprvé se představil flétnový soubor (p. uč. Tereza Týnová), který byl skvěle sladěný a do detailu vycizelovaný.

Velmi dobrý dojem zanechal rovněž dobře nazvučený kytarový soubor (p. uč. Dagmar Kantorová).

Pikantní intermezzo bylo pro posluchače vystoupení dvou hostů z International school. Její kanadský ředitel Mr.Glenn (kytara) a jeho dánský kolega (bicí) předvedli dvě zajímavé písně.

Největší úspěch zaznamenala ovšem naše nejstarší cimbálová muzika "Skřípci", která se musela děkovat.

Závěrečné hraní a zpívání (p. uč. P. Kubenková, T. Týnová, H. Kunová), do kterého se zapojili žáčci z hudebních nauk i naši učitelé, kteří vtipnou instrumentální vsuvkou v kontextu písně představili své nástroje. Zde mělo nazvučení jeviště své rezervy, neboť text písně nebyl zřetelný.

Na klavír děti skvělým způsobem doprovázela p. uč. Lada Podžorská

koncertem vtipně provázela p. uč. Iva Kubíková.

V nejbližších dnech bude připojen odkaz na video (you tube). Zde je odkaz na fotografie

 

zuskavitkovice.rajce.idnes.cz/koncert_souboru_kveten_2016/


Koncert žákovských souborů - 21. 5. 2015

Tento koncert, pořádaný opět v KD Akord v Zábřehu, měl letos mimořádnou atmosféru. Zasloužily se o to zejména dvě skutečnosti. Tou první bylo vítězství hned dvou cimbálových muzik v celostátním kole soutěže ZUŠ, druhou pak účast a vystoupení na podiu pana ředitele "First international school Ostrava", se kterou naše škola navázala spolupráci.

Zvláštní a neopakovatelnou atmosféru podrhl fakt, že v hledišti nebyl po dobu trvání koncertu obvyklý hluk, běžný při kumulaci většího počtu dětí. Podíl na tom měla dramaturgie pana ředitele Jaromíra Návrata, který v průběhu koncertu rovněž poděkoval a ve spolupráci se SRPŠ ocenil a odměnil vítěze krajských a celostátních kol soutěže.

Na úvod koncertu vystoupila skupina Nevym, vedená panem učitelem Jiřím Dokoupilem. Jako vždy odvedla velmi dobrý výkon, který posluchači odměnili dlouhým potleskem.

Rovněž kytarový soubor splnil očekávání. Soubor vede p. uč. Dagmar Kantorová, výkon jejich dětí zaslouží taktéž pochvalu.

Pěvecký sbor doprovázený kvartetem lesních rohů (žáci Ostravské konzervatoře) působil neotřele díky barvitému doprovodu horen a posluchače zcela zaujal. Ne zcela jednoduché písně zvládly děti pod vedením p. uč. Hany Kunové na výbornou. Na klavír doprovázela p. uč. Lucie Dittrichová.

Prvně se představil soubor bicích nástrojů, který připravil p. uč Miroslav Sklenský. Čtyři bezchybně hrané rytmické skladby působily elekrizujícím dojmem.

Vystoupení kanadského hosta by bylo jistě na delší komentář, svůj úsudek si může udělat každý, kdo shlédne nahrávku DVD celého koncertu, která je k dispozici na ředitelství školy. Pan Brett Gray diváky zcela uchvátil a zapojení malých nezasvěcených dětí i diváků do jeho show nemělo chybu.

Páteř celého programu tvořily čtyři cimbálové muziky, rodinné stříbro naší školy. O jejich kvalitě nelze pochybovat a pan učitel Jiří Machač byl jistě spokojen. Ostatně, druhé místo v krajském kole soutěže ZUŠ a dvě první v kole celostátním řadí naší školu na piedestal v Moravskoslezském kraji jako nejúspěšnější školu v tomto oboru. Úroveň nejstarší cimbálové muziky "Skřípci" jistě přesahuje i celostátní rámec.

Závěr programu tvořilo zpívání dětí z hudebních nauk posílené pěveckým sborem a hornovým kvartetem.

Koncertem provázela jako vždy se šarmem a vtipem p. uč. Iva Kubíková

Ředitelství školy děkuje všem, kteří se na tomto úspěšném koncertu podíleli.

 


Koncert žákovských souborů - 28. 5. 2014

Letošní předprázdninový koncert souborů (opět v kD Trio) se nám malinko protáhl. Udržet pozornost a disciplínu 200 dětí nebývá obvykle jednoduchá záležitost. I přes horko v sále a téměř dvouhodinový program se nám to ale z velké části podařilo. Ve zcela plném sále se představily všechny soubory a souborky, působící na naší škole. Jen malá rekapitulace: Kytarová skupina Nevym, 4 cimbálové muziky (Fidlíci, Šmidlíci, Kordulka, Skřipci), kytarový sobor, dva dechové sobory (Dubiňan), houslový soubor a smíšený sobor Melodie.

Pak přišla improvizace v podobě zpívajících hudebních nauk v kombinaci s cimbálovou muzikou Skřipci, kdy se plné jeviště loučilo s posluchači a diváky.

Organizačně byla akce velmi náročná ve všech směrech, všichni učitelé měli plné ruce práce. Poděkování zasluhují zejména učitelé, kteří připravili jednotlivá čísla. P. uč. Jiří Dokoupil, Dušan Hyvnar, Jarmila Chlebová, Pavla Kubenková, Jaroslav Podžorski, Zdeněk Seibert, Dagmar Kantorová a p. uč. Jiří Machač, v jehož vydařené režii proběhly dvě nejnáročnější čísla. Koncertem skvěle provázela jako vždy p. uč. Iva Kubíková.

Všem učitelům děkujeme za tuto příkladnou práci, kterou se můžeme prezentovat před širší veřejností. Záznam  koncertu na DVD je k dispozici na ředitelství školy, odkaz na fotografie je přiložen níže.

 

zuskavitkovice.rajce.idnes.cz/Koncert_souboru_kveten_2014

 


Koncert žákovských souborů - 29. 5. 2013

Letošní předprázdninový koncert souborů (k příležitosti dne dětí) se konal netradičně v kulturním domě K-TRIO. Kapacita sálu byla menší než v KD AKORD, ale vešli jsme se.

Na úvod přišla kytarová skupina NEVYM s poměrně náročným programem, kterého se zhostili na výbornou. Zapojil se i pan učitel jiří Dokoupil, který program pečlivě připravil. Ozvučení bylo vyvážené, takže si posluchači "chytlavé" písně dobře vychutnali. Ostatně, divácký ohlas tomu napovídal.

Po úvodním "nářezu" se představila naše nejmladší cimbálová muzika FIDLÍCI, kteří zahráli s chutí známé valašské písně. Vzhledem k absenci některých žáčků i zde zaskakoval pan uč. Jiří Machač.

komorní soubor MELODIE se blýskl skvělým výběrem skladeb, publiku se líbily. Soubor vedla a připravila p. uč. Jarmila Chlebová, klavírní doprovod p. uč. Zuzana Bumbálková.

Ani KYTAROVÝ SOUBOR  p. uč. Dáši Kantorové se nenechal zahanbit a potěšil posluchače dvěmi krásnámi skladbami.

TANEČNÍ ORCHESTR,  (p. uč. Dušan Hyvnar) tvořený převážně saxofony docela ladil, v průběhu času jistě rozšíří nejen svůj repertoár, ale i nástrojové obsazení. Soubor působí teprve velmi krátkou dobu.

Cimbálové muziky ŠMIDLÍCI a KORDULKA potvrdily svůj vysoký standard a obě předvedly pásmo písní z východního Slovenska, jako vždy skvěle aranžované a naučené panem uč. Jiřím Machačem.

Dechový soubor DUBIŇAN je stálý soubor s dobrým nástrojovým obsazením, atraktivním programem, který dokáže zaujmout. Nejinak tomu bylo i na tomto vystoupení, které jako obvykle řídil od klarinetu p. uč. Zdeněk Seibert

Na samotný závěr excelovala jako vždy cimbálová muzika SKŘIPCI, která svým strhujícím temperamentním projevem dostala do varu celý sál. Ukázka rumunského folklóru, která stála na brilantním výkonu cImbalisty J. Machače ml., musela být po neutichajícím potlesku znovu opakována.

Koncertem skvěle provázela p. uč. Iva Kubíková.

Záznam z koncertu (DVD) je k dispozici na ředitelství školy.

 

zuskavitkovice.rajce.idnes.cz/Koncert_souboru_cerven_2013

 

 


Koncert žákovských souborů - 28. 5. 2012

na tomto koncertě se představilo 10 souborů či komorních uskupení. Na úvod vystoupila skupina "Nevym". Dobře zvolené pásmo písní posluchače zaujalo, sehranost hráčů byla znatelná a umocńovala zdařilý výkon kapely. (připravil p. uč. Jiří Dokoupil)

Jako druhý vystoupil komorní soubor "Melodie" s rytmickým pásmem "Piráti z Karibiku". Vzhledem na zapojení řady malých žáčků předvedl soubor kus poctivé práce a přes určité drobné rytmické nedostatky předvedl kvalitní výkon. (p. uč. Jarmila Chlebová)

Dechový soubor "Dubiňan", působící pod vedením p. uč. Zdeňka Seiberta předvedl vkusné, nápadité a barevné pásmo skladeb, které zaujalo kvalitní instrumentací a solidní intonační čistotou.

Vystoupení nejmenší cimbálové muziky "Šmidlíci" bylo milé a příjemné, malí muzikanti se museli (a jistě rádi) děkovat.

Kytarový soubor se blýskl dvěma dobře zvolenými skladbičkami. Byl dobře nazvučený a hrál rytmicky disciplinovaně. Pod vedením p. uč. Dagmar Kantorové předvedl velmi dobrý výkon.

Zajímavé oživení programu přišlo v podobě "Komorního souboru příčných fléten". Hráli za doprovodu DVD a jejich vystoupení se líbilo. Pásmo připravil p. uč. Tomáš Pícha, který v rovněž i hrál.

Další cimbálová muzika "Kordulka" naladila posluchače opět na lidovou notu a za svůj výkon sklidila zasloužený potlesk.

"Swing band" p. uč. Dušana Hyvnara nemá ještě velkou tradici, ale saxofonové uskupení se jistě ujme a bude se rozrůstat.

Předposlední číslo programu bylo úspěšné soutěžní vystupení sölového cimbálisty Jiřího Machače ml., který s ním získal v celostátním kole 2. místo. Na klavír skvělým způsobem doprovázela p uč. Lada myslikovjanová.

A na závěr excelovala (jako vždy) cimbálová muzika "Skřipci", rovněž částečně se svým soutěžním programem, se kterým získala 1. místo. Jejich brilantní výkon byl obdivuhodný. Snoubí-li se technická preciznost s muzikanstvím, nemá to zkrátka chybu. Všechny cimbálové muziky vede p uč Jiří Machač.

Koncert nápaditě a vtipně uváděla p. uč. Iva Kubíková.

 

http://zuskavitkovice.rajce.idnes.cz/koncert_souboru_2012/

 

 


Koncert žákovských souborů - 30. 5. 2011

Tak. A další z prázdninových koncertů žákovských souborů je za námi. Co přinesl? Jako vždy spoustu zajímavých vystoupení našich žáků. Na programu bylo 11 čísel a přestože soubory poněkud oslabily školy v přírodě, bylo nač koukat. Na úvod se představila kytarová skupina "Nevym", která předvedla standartně dobrý výkon, má v repertoáru i poměrně náročné skladby. Kapelu vede p. uč. J. Dokoupil.

Komorní soubor "Melodie" (p. uč. J. Chlebová) se koncertů soubor. her účastní pravidelně a jeho výkon se líbil.

Kytarový soubor  p. uč. D. Kantorové přispěl k různorodosti programu a v kombinaci se sólovým zpěvem nezklamal.

Zajímavý byl kvartet zobcových fléten  p. uč. D. Hyvnara. Předvedené skladby zněly kultivovaně a intonačně jim nebylo co vytknout..

Dále vystoupily dvě dobře připravené cimbálové muzičky, "Šmidlíci" a "Kordulka". Obě předvedly velmi kvalitní výkon.

Jako malá vsuvka se představili nejmenší flétnisté s rozvernou písičkou "Kluci kočičí". (p. uč. D. Hyvnar)

Dechový soubor "Dubiňan" splnil očekávání a v nápaditém aranžmá zahrál náročné písně s chutí a velmi dobře. (p. uč. Z. Seibert) .  

Velmi zajímavé a posluchačsky vděčné bylo rovněž vystoupení souboru příčných fléten  p. uč. T. Píchy za doprovodu CD.

Vrchol programu bylo bezesporu vystoupení cimbál. muziky "Skřípci". Jejich výkon byl ryze profesionální a snesl ta nejpřísnější kritéria. Jejich výkon by byl ozdobou na kterémkoli prestižním pódiu. Cimbálové muziky vede p. uč. J. Machač.

Na samotný závěr vystoupil pěvecký sbor tvořený žáky hudebních nauk, připravený naukaři p. uč. P. Kubenkovou, D. Kantorovou a v konečné fázi p. uč. H. Kunovou. Napříč programem koncertu byla patrná účast žáků bicího oddělení p. uč. MgA L. Korousové.

¨Přikládáme odkaz na fotografie z koncertu.

zuskavitkovice.rajce.idnes.cz/FOTO_KONCERT_SOUBORU/


Koncert žákovských souborů - 31. 5. 2010

Snaha vedení školy, které klade důraz na zapojování co největšího počtu žáků školy do hraní v různých souborech se na těchto koncertech začíná projevovat. Pestrost programu to dokládá. Vystoupilo 11 souborů a vysoká úroveň koncertu včetně uvádění a technické podpory nás velmi potěšila.


Fotogalerie

/album/fotogalerie2/minimax-8-jpg/

/album/fotogalerie2/minimax-10-jpg/

/album/fotogalerie2/nevym-2-jpg/

/album/fotogalerie2/nevym-3-jpg/

/album/fotogalerie2/pevci-2-jpg1/

/album/fotogalerie2/pevci-3-jpg1/

—————


Prázdninový koncert žákovských souborů 1. 6. 2009